Skip to main content

Lejere betaler dobbelt for stigende varmepriser

Netop nu så stiger nettoprisindekset som følge af de stigende energipriser.

Danmarks statistik meddeler, at forbrugerpriserne har oplevet de største stigninger i 30 år. Det rammer visse lejere dobbelt: både
som huslejestigninger og som højere varmeregninger.

Både husleje- og varmestigninger
Mange lejere har nemlig en husleje, der reguleres efter nettoprisindekset én gang om året. Nettoprisindekset stiger nu bl.a. som følge af generelle prisstigninger på el- og varme.

Varmen og el betales normalt ved siden af huslejen. Disse lejere rammes derfor to gange af de rekordhøje prisstigninger.

Lovindgreb nødvendig
LLO mener at situationen er uholdbar. Landsformand Helene Toxværd siger:

”Det kan ikke være rigtigt, at lejerne skal betale for den samme prisstigning to gange. Udlejer har med den nuværende lovgivning reelt mulighed for at sende en regning for en udgift, han ikke har.”

Helene Toxværd fortsætter:

”Ingen kan være tjent med at lejerne skal
betale dobbelt. Folketinget aftalte i februar hjælp til visse borgeres varmeregning. Nu står lejerne både med en høj varmeregning og en
høj huslejestigning. Situationen kræver et lovindgreb”.

Kig efter i lejeaftalen
Lejerne kan se om deres leje er reguleret efter nettoprisindekset ved at kigge i lejeaftalen. Det er primært lejere i nybyggede ejendomme og såkaldt ”gennemgribende moderniserede lejemål”, der rammes af denne regulering.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top