Skip to main content

Lejere får medhold i 7 ud af 10 huslejesager

Københavns Kommune har offentliggjort en statistik over huslejens størrelse i sager afgjort af Ankenævnet for de københavnske huslejenævn.

Statistikken er opdelt efter lejefastsættelsesmetode. Det fremgår af statistikken, at i sager hvor lejemålet er gennemgribende moderniseret og derfor må lejes ud dyrere end efter lejelovens almindelige regler (de såkaldte 19,2-sager), blev huslejen sat ned i 71,9% af de behandlede sager. I de sager, hvor lejer fik medhold, blev lejen i gennemsnit sat 345 kr. ned pr. kvm, nemlig fra 1.826 kr. til 1.481 kr.

Kontakt LLO, hvis du tror, at din husleje er for høj.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top