Skip to main content

Lejere taber sag om tilbudspligt i Højesteret

Vi Lejere beskrev tilbage i 2016 en sag om tilbudspligt i de tidligere Carlsberg-ejendomme, det såkaldte six-pack salg.

Lejeloven siger, at lejerne skal få tilbudt at overtage ejendommen som andelshavere (tilbudspligt) ved ”overdragelse af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, når erhververen herved opnår majoritet af stemmer i selskabet”.

Carlsbergfondet solgte i 2016 samtlige kapitalandele til datterselskaber af PFA Pension, Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), således at disse efter overdragelsen ejede henholdsvis 49 %, 17 % og 34 % af ejendomspartnerselskaberne og rådede over en tilsvarende andel af stemmerne.

Med andre ord blev ejendommene overdraget, men der var ikke én erhverver, der i den forbindelse fik majoritet.

Sagen er nu afgjort i Højesteret. Fire ud af sagens fem højesteretsdommere mente ikke, at denne situation udløste tilbudspligt. Lejerne tabte således sagen. Sagen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U.2020.2342H).

 

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top