Skip to main content

Lille stigning i udviklingen i nettoprisindekset

Danmarks Statistik kunne i dag d. 10.8.2023 offentliggøre, at inflationen er svagt stigende for første gang siden oktober 2022.

Nettoprisudviklingen er dog stadigvæk under huslejeloftet på 4%, nemlig på 3,6%. Udviklingen var 3,5% for juni måned.

Det er gode nyheder for lejerne med en nettoprisindekseringsklausul i lejekontrakten.

Bemærk at huslejeloftet alene er et loft. Hvis udviklingen i nettoprisindekset er lavere end 4%, er det udviklingen, der gælder.

Når udviklingen er 3,6% for juli 2022-2023 så reguleres huslejen på baggrund heraf er den maksimale stigning 3,6% og ikke 4%.

Bemærk endeligt, at en række andre takster i lejelovgivningen også reguleres med nettoprisindekset (fx hensættelser til vedligeholdelse), som derfor også får betydning for lejere, der ikke får hele deres husleje reguleret efter reglerne om nettoprisindeksering.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top