Skip to main content

LLO: Folketingsvalget kan blive dyrt for lejerne

Huslejeloftet blev vedtaget i sidste måned, men meningsmålinger viser, at flertallet bag aftalen (S, SF, EL og RV) ser ud til at smuldre.

Huslejeloftet medfører en forskel på ca. 9.100-7.800 kr. i husleje og depositum om året pr. husstand, viser nye beregninger fra LLO.

Beregningerne er baseret på Bolig og Planstyrelsens tal sammenholdt med den nyeste udvikling i nettoprisindekset som opgøres af Danmarks Statistik.

Huslejeloftet berører lejerne i 160.000 husstande. Loftet betyder for de lejere, der har en husleje, hvor hele huslejen reguleres efter nettoprisindekset, i to år kan få en huslejestigning på op til 4% i stedet for de ca. 10% (nettoprisindekset september 2021-september 2022).

Landsformand Helene Toxværd udtaler:

”7.000-9.000 kr. om året er rigtigt, rigtigt mange penge for de lejere som i forvejen er presset økonomisk. For mange lejere kan det betyde, at man må flytte, fordi huslejen ellers bliver for dyr.

Hun fortsætter:

”Konservative og Danmarksdemokraterne har meldt klart ud til LLO, at de ikke vil garantere, at huslejeloftet får lov at fortsætte, men vi mangler svar fra en række store spillere, herunder Venstre og Moderaterne, som begge kan blive afgørende for huslejeloftets fremtid.”

Helene Toxværd afslutter:
”Mange partier siger, at det ikke må blive dyrere at være dansker, men fjerner man huslejeloftet, bliver det helt sikkert dyrere at være lejer. Lad os derfor få et klart svar inden valgdagen.”

 

Pressekontakt:
Landsformand Helene Toxværd tlf. 3386 0923
Chefjurist Anders Svendsen tlf. 3386 0926

 

Fakta-ark:


Aftale om huslejeloft.
Nettoprisindekset:
Lovforslaget som vedtaget Forslaget blev vedtaget. For stemte S, SF, RV, EL og FG (ALT har desuden oplyst at de også vil garantere huslejeloftet, imod stemte V, KF, DD, DF, NB og LA.
LLO’s medlemsundersøgelse.
Bolig og Planstyrelsens beregning af huslejeloftets konsekvenser ved en nettoprisindeksstigning på 6,7%, som fremlagt forligspartierne under forhandlingen om aftalen (uddrag):

 

 

Dokumentation


I vores beregning er der taget udgangspunkt i samme tal som Bolig- og Planstyrelsen, men lagt en stigning på 10 % til grund i stedet for 6,7%. Bemærk at Bolig- og planstyrelsen har medtaget 3 måneders lejestigning som regulering af depositum:


Markedslejeboliger.
Udgangspunkt i bolig med husleje på 10.125 om måneden (121.500 kr. om året) og 3 måneders depositum:


4% af 121.500 = 4.860 kr. / 12 måneder = 405 kr. pr. måned * 15 måneder (12 måneders husleje og 3 måneders depositum = 6.075 kr.

10% af 121.500 = 12.150 kr. / 12 måneder = 1.012 kr. pr. måned * 15 måneder (12 måneders husleje og 3 måneders depositum = 15.187 kr.

Forskel på 4% stigning (6.075 kr.) og 10% stigning (15.187 kr.) = 9.112 kr.

Boliger med husleje efter lejelovens § 19, stk. 2-boliger (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2- boliger).


Udgangspunkt i bolig med husleje på 8.750 kr. om måneden (105.000 kr. om året) og 3 måneders depositum:

4% af 105.000 = 4.200 kr. / 12 måneder = 350 kr. pr. måned * 15 måneder (12 måneders husleje og 3 måneders depositum = 5.250 kr.

10% af 105.000 = 10.500 / 12 måneder = 875 kr. pr. måned * 15 måneder (12 måneders husleje og 3 måneders depositum = 13.125 kr.

Forskel på 4% stigning (5.250 kr.) og 10% stigning (13.125) = 7.875 kr.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top