Skip to main content

LLO hjælper: 10.777.955 KR. ….

Så stort et beløb er gennem de første 7 måneder af 2020 vundet tilbage til de af vores medlemmer, som LLO har ført en sag for.

På trods af covid-19 har de fleste lokalafdelinger i landet kunnet rådgive og sagsbehandle uden personlig kontakt – disse sager er enten færdigbehandlede eller på vej imod en afgørelse i div. genåbnede retsinstanser.

”Så kære medlem, har du en sag eller et problem med din udlejer, så tøv ikke med at søge rådgivning – det kan betale sig”, lyder kommentaren fra LLO’s landsforbund.

De fleste sager, LLO behandler handler om disse problemstillinger:

• Tilbagebetaling af depositum

• Ind- og fraflytningssager

• Sager om lejens størrelse

• Huslejevarslinger

• Forbedringsforhøjelser og uretmæssige kontraktlige forhold

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top