Skip to main content

LLO: Huslejenævnene om fem år

Jeg havde fornøjelsen af at deltage i en meget velbesøgt paneldebat om huslejenævnenes fremtid arrangeret af EjendomDanmark.

Debatten startede med, at hver paneldeltager fik 3-4 minutter til at redegøre for, hvordan vi så huslejenævnene om fem år.

Mine og dermed LLO´s pointer var:

1️⃣ Målet med at have huslejenævn er at lejeloven bliver overholdt – jo mere loven bliver overholdt - jo bedre.

2️⃣ Både lejere og udlejere har gavn af større transparens og forudberegnelighed.

3️⃣ Huslejenævnene bør i højere grad respekteres som sagkyndige nævn også af boligretterne. Boligrettens særlige bevisregler er mere såbare overfor "cherry picking" end huslejenævnet, som må trække på hele sit kendskab - og som ikke er begrænset af det som parterne fremlægger.

4️⃣ Vi har brug for at sagerne omfatter flere parter, så der nemmere og i flere sagstyper kan føres lejesager på vegne af alle ejendommens beboere.

Der var også mange andre guldkorn fra de øvrige pandeltagere, Lena Hartmann fra EjendomDanmark, Hans Henrik Edlund fra Huslejenævnsforeningen, René Suhr fra Bosam, Keld Frederiksen fra Danske Udlejere. Debatten blev modereret af Jan Ellebye.

Vi var i hvert fald (næsten) alle sammen enige om at huslejenævnene har en berettigelse.

Udover EjendomDanmarks forslag, så afleverede en ministeriel arbejdsgruppe allerede i februar 2022 en rapport om Huslejenævnenes organisering. Arbejdsgruppen havde en række anbefalinger fx Ankenævn i hele landet. 

Rapporten er endnu ikke omsat til lovændringer. I stedet vil Social-, Bolig- og Ældreministeriet lave sit eget udspil. som præsenteres inden udgangen af 2024.

Tak for invitationen og tak til paneldeltagerne og publikum for en god og vigtig debat.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top