Skip to main content

LLO-organisationshåndbog på vej

På Landssekretariatet arbejdes der løbende på en større publikation – en Organisationshåndbog. Håndbogen er tænkt som et ”sådan gør vi i LLO”- værk omkring en lang række processer, forordninger og ”best practice”- forholdsregler for LLO’s tillidsvalgte og interessenter. Den vil beskrive Lejernes Landsorganisation i historiske, organisatoriske, politiske og en lang række praktiske forhold og rammer.

Målsætningen er, at håndbogen - når den foreligger i komplet form - vil være til praktisk gavn som et samlet opslagsværk og dermed være med til at skabe rammerne for vores fælles identitet.

Lang vej mod målstregen

Det er et langt og vidtrækkende arbejde, som færdiggøres i etaper - afsnit for afsnit. De færdiggjorte afsnit bliver derfor løbende udgivet selvstændigt, men samles altså til slut i en fælles LLO-håndbog, der vil være tilgængelig for alle i og uden for organisationen.

Håndbogen vil kunne printes ud og læses igennem fra ende til anden, men er primært tænkt som et online produkt med aktive links og en løbende opdatering og vil være tilgængelig på vores hjemmeside llo. dk. Man kan således altid konsultere håndbogen - hvad enten man ønsker et solidt overblik over hele organisationen eller blot vil orienteres om et enkelt område.

De første afsnit

Det første afsnit om dannelse og opstart af en ny LLO-afdeling med alt hvad dertil hører af regler og gode råd ligger på vores hjemmeside – www.llo.dk - og kan findes under menupunktet Politik-og-Presse/organisationshåndbog. Endvidere arbejdes der pt. på nye afsnit, bl.a. om: Hvordan LLO kan bistå en privat eller almen afdeling i etablering og drift af en beboerrepræsentation eller en lejerforening.

Vores forskellige medier – hjemmeside og LLO’s sociale medier, om muligheden for egen afdelingshjemmeside osv.

Vores visuelle identitet og brug af disse – logo, fonde, e-mail signaturer, visitkort, brevpapirer m.m.

LLO’s interne og eksterne kommunikation – hvordan ”taler” vi i LLO internt og eksternt, hvordan tilgås pressen osv.

Desuden vil håndbogen naturligvis indeholde afsnit om vision og målsætninger, etiske regler, medlemspleje, politik, kongres, Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, love og vedtægter og arbejds- og principprogram.

Længe efterspurgt

En sådan samlet og fælles håndbog har længe været efterspurgt, og når alle afsnit er skrevet, håber vi fra Landssekretariatets side, at den vil være mange til hjælp – både ved den daglige drift, i det politiske arbejde og til orientering ift. overholdelse af deadlines og af LLO’s love og vedtægter.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top