Skip to main content

LLO´s kurser og konferencer

Efterårets kurser, som strækker sig fra august og til december 2023, er på plads.

På vores kursusside - vi-lejere.dk/kurser - kan du se vores kursusprogram og tilmelde dig de forskellige kurser, som både indeholder en lang række gratis webinarer, der afvikles online, og tre større konferencer – en lejeretlig konference, et beboerrepræsentationskursus og en nævnskonference, som afvikles fysisk og - med undtagelse af beboerrepræsentationskurset - også live-streames.

 

LLO´S WEBINARER

Vores webinarer er både populære, gratis og åbne for alle, men henvender sig primært til lejere i privat lejebolig og indeholder en række temaer, der klæder lejerne på, så de bedre kender til deres rettigheder og lejeloven.

For efteråret 2023 gennemgår vi følgende emner:

• Din første lejebolig, med fokus på førstegangsindflytteren. Hvad skal du som ny lejer være opmærksom på, når du skal underskrive kontrakt, når der afholdes indflytningssyn mv.

• Betaler jeg for meget i husleje? Et webinar, der gennemgår reglerne for husleje i Danmark, hvilke regler der gælder for de forskellige lejeforhold, om lejen kan nedsættes og i givet fald hvad man skal gøre for at få dette undersøgt.

• Huslejestigning – med fokus på den omkostningsbestemte husleje.

• Når du skal flytte – om alt det du skal vide, når du fraflytter en privat lejebolig.

Desuden afholdes webinaret Nyheder i lejeretten over i alt fem gange frem til jul.

• På Nyheder i lejeretten gennemgår vi den seneste praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv. Webinaret er gratis for alle, men henvender sig primært til rådgivere, nævnsmedlemmer, advokater mv.

 

KONFERENCERNE

LLO afholder i alt tre konferencer hen over efteråret og frem til julen 2023. Vi har i år slået os sammen med Danmarks Lejerforeninger om at afvikle to af konferencerne: Lejeretlig konference og Nævnskonferencen.

Den første er den årlige lejeretlige konference, der fokuserer på ny retspraksis fra april 2022 og til nu. Konferencen foregår i Odense, men live-streames så man også kan deltage digitalt. Datoen er 23. september 2023.

Dernæst vores populære Beboerrepræsentationskursus, som er målrettet beboerrepræsentanter i privat udlejningsbyggeri og har til formål at sætte deltagerne ind i:

• Vigtige områder af lejelovgivningen

• Beboerrepræsentationens rettigheder og beboerrepræsentanternes rolle

• Bekendtgørelsen om beboerrepræsentation

Kurset afholdes kun for fysisk fremmødte i København. Datoen er 28. oktober 2023.

Den tredje og sidste konference er Nævnskonferencen, som henvender sig til øvede sagsbehandlere, huslejenævnsmedlemmer, beboerklage-nævnsmedlemmer og lægdommere ved boligretten, der ønsker at opdatere deres viden om nyere lejelovgivning, nævns- og domspraksis.

Konferencen foregår i Odense, men live-streames, så man også kan deltage digitalt. Datoen er 11. november 2023.

 

OPLÆGSHOLDERE

Hans Henrik Edlund, professor i formueret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Bjarne Overmark, næstformand i Danmarks Lejerforeninger og advokat (H).

Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark.

Katrine Sparrewath, juridisk chef i LLO Hovedstaden.

Thomas B. Sørensen, byggesagkyndig i LLO Hovedstaden.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top