Skip to main content

LLO vinder 670.000 kr. tilbage fra Danske Lejere

LLO’s formand: ”Kupforsøget mislykkedes”. Dom i Københavns Byret om kontingenter og ulovlige indkaldelser til generalforsamlinger.

 

Fredag den 18. august 2017 blev der afsagt dom i Københavns Byret i sagen, hvor LLO på vegne af to lokalafdelinger har krævet 670.000 kr. tilbagebetalt fra Skive- Morsø Lejerforening, tidligere LLO Skive - nu en del af Danske Lejere.

Sagen skyldes at Skive-Morsø lejerforening, havde opbevaret LLO Aarhus og LLO Randers/Djurslands egenkapital og kontingentindtægter. Efter at samarbejdet imellem disse to afdelinger ophørte, var der uenighed om, hvem disse midler skulle udbetales til.

Ulovlige indkaldelser

Danske Lejere havde forsøgt at indsætte/sammensætte bestyrelser, som var mere venligt stemt overfor Danske Lejere, ved at lave ulovlige indkaldelser til generalforsamlinger. Kort tid herefter forsøgte disse ”bestyrelser” at ophæve tilknytningen til LLO (i Aarhus blev ophævelsen endda fremsendt af et ekskluderet medlem). Det var LLO’s vurdering, at dette ikke var i overensstemmelse med LLO’s vedtægter (love) eller den almindelige foreningsret.

Københavns Byret giver med dommen LLO’s hovedbestyrelse ret i dens opfattelse af, hvem der retmæssigt udgør bestyrelserne i hhv. LLO Aarhus og LLO Djursland og dermed også, hvem der er berettiget til kontingentopkrævninger på i alt 670.000 kr., penge der siden konflikten opstod har været deponeret hos Danske Lejeres advokatfirma.

LLO-formanden: Kupforsøget mislykkedes

LLO’s Landsformand Helene Toxværd siger i anledning af dommen:

”Vi glæder os naturligvis over udfaldet. LLO har aldrig været i tvivl om, at de deponerede penge burde have været udbetalt til vores afdelinger fra starten af. Foreningsretten er og har efter vores mening været helt klar og at Skive-Morsø Lejerforening/Danske Lejere ikke har villet erkende dette, må siges at have været dem nogle dyre lærepenge, da de udover tilbagebetalingen også skal betale omkostninger på over 80.000 kr. I LLO glæder vi os over afgørelsen og over, at kupforsøget mod vores afdelinger ikke er lykkedes og vi ser frem til, at vores lokale afdelinger nu får deres penge og kan fortsætte deres arbejde til gavn for lejerne.”

LLO’s modpart har valgt at anke sagen til Østre Landsret.

 

LLO tilbudt forlig i 11. time!

Delforlig med Danske Lejere om kontingenter.

Mindre end en uge før en ny retssag i Aalborg, anlagt af LLO, indløb der et forligstilbud fra Danske Lejere, der på vegne af flere forskellige parter tilbød at afslutte flere verserende sager med et millionbeløb. En intens forhandlingsuge endte herefter med, at LLO’s hovedbestyrelse lørdag den 23. september 2017 accepterede et delforlig på ca. 250.000 kr. vedr. et enkelt af de omhandlende udeståender.

Dommen i byretten

Forligstilbuddet omfattede en række af de sager, der er opstået efter at nogle jyske afdelinger brød med LLO i 2016 og efterfølgende stiftede Danske Lejere. Første domsafgørelse i hele dette omfattende sagskompleks faldt ved Københavns Byret i august 2017. (Se side 3). I denne sag fik LLO medhold i, at organisationen er berettiget til 670.000 kr. i opsparet formue og kontingenter, som det tidligere LLO Skive (nu en del af Danske Lejere) har opkrævet hos LLO’s medlemmer og i LLO’s navn. Denne sag er af LLO’s modpart anket til Landsretten og fortsætter som et mellemværende mellem LLO Randers/Djursland og LLO Aarhus på den ene side og Skive/Morsø lejerforening (under Danske Lejere) på den anden side.

Alle stemmer mod fire

Delforliget fra den 23. september 2017 omfatter kun en anden og begrænset del af konflikterne, nemlig betaling af skyldigt landskontingent fra tre jyske LLO-afdelinger til LLO i 2016, et kontingent LLO var berettiget til, da ingen af afdelingerne havde fulgt udmeldelsesprocedurerne i henhold til egne love, men blot ændret navne.

Lørdag den 23. september 2017, tiltrådte LLO’s hovedbestyrelse delforliget med alle stemmer mod fire. Det skete på et ekstraordinært og hasteindkaldt møde.

Landsformand Helene Toxværd, indrømmer, at det ikke var et nemt forlig at indgå, selv om det kun var et delforlig, men siger også: ”Konflikter af denne karakter er meget lidt konstruktive. Nu er der trukket en streg i sandet og LLO har fået sine kontingentpenge. Det er jeg tilfreds med.”

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top