Skip to main content

Mange gratis kurser med LLO

Hundredvis af LLO-medlemmer går på vores kurser hvert år. Måske er det noget for dig?

LLO har en række online-kurser, der er målrettet dig som lejer. De er typisk lavet som fyraftensmøder med ét bestemt fokus.

I første halvår af 2024 har vi online-møder om: Husleje - betaler du for meget?, skimmelsvamp, fraflytning og varmeregnskaber.

Vi har også kurser for særlige målgrupper. Fx har vi et heldagsmøde for beboerrepræsentanter d. 13. april i København.

Vi har også kurser, som er målrettet rådgivere, nævnsmedlemmer og andre tillidsvalgte. Fx vores månedlige online-kursus ”Nyheder i lejeretten”, hvor ny praksis og lovgivning bliver gennemgået.

Vi har ligeledes en heldagskonference målrettet medlemmer af husleje- og beboerklagenævn ved professor Hans Henrik Edlund.

Her kan du læse mere om LLO´s kurser og tilmeld dig

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top