Skip to main content

Mange sættes ud uden grund

Nye regler for udsættelse af lejere er et tilbageskridt for retssikkerheden.

Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 nye regler, som gør det muligt at smide lejere ud - uden at de har fået en endelig straffedom.

LLO’s chefjurist Anders Svendsen sagde samme dag til TV2News, at de nye regler er et tilbageskridt for retssikkerheden.

Udsættelse inden ankebehandling

De nye regler betyder:

• Hvis en almen lejer (eller et medlem af husstanden) får en ubetinget dom for visse former for utryghedsskabende kriminalitet fx vold, og det strafbare forhold er begået indenfor 1 kilometer fra bopælen, kan udlejer ophæve lejerens lejekontrakt - også hvis lejer anker dommen til landsretten.

• Hvis afgørelsen ændres i en højere instans, fx at straffen gøres betinget i stedet for ubetinget, så skal udlejeren betale erstatning til lejeren og tilbyde en anden bolig i kommunen efter de almindelige regler for permanent genhusning i den almene sektor. Denne regel gælder ikke i den private sektor.

• Desuden betyder lovændringen, at flere ophævelsessager skal afgøres af fogedretten i stedet for boligretten (dette gælder både i den almene og den private sektor). Hensigten er at gøre sagsbehandlingen hurtigere.

Mange ud uden grund

LLO mener, at de nye regler udgør et retssikkerhedsmæssigt problem af tre årsager:

1. Byretsdomme har ikke altid det samme udfald som landsretsdomme. Selvom der kun er tale om, at 10-20% af de ankede domme ændres i landsretten, vil det stadigvæk være imellem hver tiende til hver femte ophævede lejer, der risikerer at blive sat ud, uden at der var grundlag for det.

2. Erstatningen og genhusningen står ikke mål med det tabte. Fx kan en genindsat lejer risikere at blive genhuset i en helt anden by i kommunen med færre værelser end den bolig, han kom fra.

3. Fogedretten er oftest ikke skabt til indviklede boligretssager som iøvrigt indeholder en vurdering af, om lejernes menneskerettigheder overholdes. Et typisk fogedretsmøde tager 5-10 minutter, og en normal boligretssag tager en hel dag. Der vil ikke blive brugt sagkyndige dommere i fogedretten i form af boligdommere, som man kender det fra boligretten.

Løsningen: Flere ressourcer

I LLO er vi enige i, at det tager alt for lang tid at få afgjort sagerne – til ulempe for både lejere og udlejere. I gennemsnit tager det 17,5 måned at få afgjort en boligretssag i Danmark. Løsningen må være flere ressourcer til domstolene, og ikke mindre retssikkerhed.

Endelig er det værd at bemærke, at det ikke er obligatorisk for boligselskabet at bruge disse regler, men at beboerdemokratiet kan vælge, om de skal benyttes eller ej.

Det var netop det, der skete i ophævelsessagerne fra Blågården i København. De blev - som tidligere omtalt i Vi Lejere - netop trukket tilbage pga. beboerdemokratiske beslutninger.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top