Skip to main content

Ministersvar: Intet altan-tilsyn på vej

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at regeringen ikke vil indføre et periodisk offentligt tilsyn med ældre altaner. Se svaret her

Det uhyggelige i disse sager er, at man ikke kan se hvor stærk altanen er med det blotte øje. I stedet kræver det destruktive undersøgelser.

Teknologisk Institut anslår, at 38.000-50.000 af de i alt ca. 94.000 udkragede betonaltaner over 50 år, er udført med udliggerjern. Det er den type altaner som kan være risiko-behæftede.

Selvom der ikke kommer et tilsyn, så er det dog stadigvæk formelt set udlejers ansvar, som senest fastslået af Vestre Landsret i dom af 1. februar 2024 (sagsnummer BS-46778/2022-VLR).

Det er ligeledes kommunens pligt at sikre at ejendomme ikke er behæftet med sundhedsfare efter byfornyelseslovens regler.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top