Skip to main content

Når du får en urimelig fraflytningsregning

Her er hvad du gør: Indbring tvisten for huslejenævnet, men husk at gøre indsigelse først overfor din udlejer. Og pas på ved fraflytningssyn, der er ny praksis. Læs det med småt og skriv gerne ”modtaget med forbehold”.

Men til fraflytningssynet sagde viceværten jo, at alt så pænt og nydeligt ud, hvordan kan det så være, at jeg nu får et istandsættelseskrav udover mit depositum!?” – Det er et spørgsmål, vi ofte hører fra medlemmer, som har iagttaget alle de nødvendige skridt for at sikre, at de ved fraflytning afleverer lejemålet, så der ikke kommer nogen efterregning. Så...hvad gør du, når du har taget billeder af lejemålet ved din indflytning, har lavet en fejl- og mangelliste og sendt den inden for 14 dage fra indflytningsdatoen, og ikke mindst passet godt på lejemålet – og alligevel ender med at hæfte for en række istandsættelsesudgifter, som du ikke kan genkende?

HUSLEJENÆVNET SOM FØRSTE INSTANS

En tvist om fraflytning og depositum mellem lejer og udlejer er en sagstype, som huslejenævnet ikke kun har kompetence til at behandle, men som huslejenævnet skal behandle som første instans. Det betyder, at i tilfælde af at du skulle finde dig selv i den situation, hvor du bliver forelagt en fraflytningsregning, selvom du har vedligeholdt dit fraflyttede lejemål, eller faktisk afleveret den i en pænere stand end ved overtagelse, så skal tvisten indbringes for huslejenævnet.

Forinden du gør det, skal du dog være opmærksom på, at du skal gøre indsigelse, herunder tilkendegive din uenighed i de fremlagte krav. Det skal du gøre over for din udlejer. Du kan med fordel vente, indtil du har modtaget den endelige flytteopgørelse. Den modtager du efter fraflytningssynet og udlevering af fraflytningsrapporten.

I tilfælde af, at du og din udlejer ikke kan nå til enighed om kravene – efter du har gjort indsigelse - kan uenighederne indbringes for huslejenævnet.

Kommer huslejenævnet frem til en afgørelse, som parterne er uenige i, kan sagen ankes til Ankenævnet (hvis lejligheden ligger i Københavns kommune). Alle andre steder end København kan sagen ankes til Boligretten.

Men inden vi kommer så langt, hvor sagen indbringes for huslejenævnet, er der omstændigheder i nyere praksis, der gør, at du skal være særligt opmærksom på, hvad der er anført i fraflytningsrapporten, herunder hvad du som lejer egentlig skriver under på.

FRAFLYTNINGSSYN – NY PRAKSIS - PAS PÅ

Vi har alle hørt det før: ”husk at læse det med småt!”, eller ”underskriv ikke noget du ikke har læst igennem!”, men en gang imellem glipper det, hvilket der kan være mange grunde til. Men efter nyere praksis fra Ankenævnet i København er det nu blevet særligt vigtigt at være opmærksom på, hvad du skriver under på, da din underskrift kan have en væsentlig betydning for, hvad du kommer til at betale ved din fraflytning.

I forbindelse med et fraflytningssyn skal udlejeren, eller dennes repræsentant, udarbejde en fraflytningsrapport. Den skal lejeren have udleveret ved endt syn, og hvis det ikke er muligt, så skal den sendes til lejeren senest to uger efter synet. Dette gælder dog kun, hvis lejeren ikke har været til stede ved synet, eller hvis denne ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten.

NYERE PRAKSIS

Men hvorfor er det så vigtigt at være opmærksom på, hvad der står i fraflytningsrapporten, hvis du alligevel kan gøre indsigelse, når du modtager fraflytningsopgørelsen?

Det er det, fordi der i den nyeste Ankenævnspraksis er lagt særlig vægt på, at hvis lejeren ved et fraflytningssyn har underskrevet en fraflytningsrapport, hvori der stod, at lejeren ved underskrift ”anerkender at have modtaget nærværende fraflytningsrapport og accepterer at hæfte for udbedring af de mangler, der er anført” – ja så mener flertallet i Ankenævnet, at lejeren med sin underskrift har indgået en gyldig aftale om at hæfte for de i fraflytningsrapportens anførte punkter.

I den pågældende sag havde lejeren kunnet fremlægge dokumentation for, at nogle af de i fraflytningsrapporten anførte mangler allerede var der ved lejerens indflytning. Udover dette havde lejeren også ved sin indflytning lavet en fejl- og mangelliste, som blev sendt til udlejer inden for 14 dages-fristen.

Alligevel blev udfaldet i sagen, at lejerens underskrift på at hæfte for manglerne vejede tungere end de faktiske omstændigheder, hvilket resulterede i, at lejeren endte med at miste sit depositum – og hæfte for en ekstra regning.

Som følge af den nyere praksis er det derfor meget vigtigt, at du som lejer er opmærksom på, hvad der står i fraflytningsrapporten. Du skal med andre ord læse det med småt!

Skulle du befinde dig i en situation, hvor du ved fraflytningssynets afslutning bliver præsenteret for vendingen ”anerkender at have modtaget nærværende fraflytningsrapport og accepterer at hæfte for udbedring af de mangler, der er anført”, skal du i stedet for at underskrive skrive på fraflytningsrapporten følgende: ”modtaget med forbehold”, sådan at du undgår at træde i den fælde, som er lagt i den fortrykte rapport.

Som udgangspunkt gælder Ankenævnets beslutninger kun i København, men mange huslejenævn over det ganske land følger Ankenævnets afgørelser. Så selv om du bor i Esbjerg eller Tønder, skal du også huske at læse det med småt!

Skal du flytte - ind eller ud - kan du med fordel gå ind på LLO´s hjemmeside og læse om fraflytning/indflytning. Og du kan altid tage fat i din lokale LLO-afdeling og få råd og vejledning.

 

 

Om forfatteren

Parita Stephen

Juridisk rådgiver, cand.jur., LLOH

Back to top