Skip to main content

Når en lejer bliver snydt to gange

Er du kommet i klemme?

Du kan måske få penge tilbage, hvis du har brugt de digitale lejetjenester!

Har du fået ført en sag via et firma, som har taget en stor del af overskuddet? Så har du måske ret til at få noget af beløbet tilbage. Hos LLO Hovedstaden leder vi efter lejere, som er kommet i klemme og har betalt for meget for at få ført en sag med henblik på at søge beløbet tilbagebetalt. Er det dig – og bor du i hovedstadsområdet – så kontakt LLO Hovedstaden via www.lloh.dk

LLO´s klage til Forbrugerombudsmanden kan læses her.

 

Flere elektroniske lejetjenester lokker med gratis rådgivning men har ulovlige honorarstrukturer, som kan ende med at koste lejerne dyrt.

LLO har tidligere advaret imod at bruge nye elektroniske lejetjenester, som lover ”ingen risiko” og ”ingen bøvl”. (Vi Lejere nr. 3 2018). Vi er nu gået skridtet videre og har klaget til Forbrugerombudsmanden, da de pågældende lejetjenester og deres sider ikke lever op til reglerne om god skik for juridisk rådgivning. Problemet er, at de kræver en andel af lejerens eventuelle gevinst - og dét er ulovligt. Vi kender systemet fra det amerikanske retssystem, men det er ikke tilladt i Danmark, hverken for advokater eller andre juridiske rådgivere.

Læs det med småt Baggrunden for reglen er, at man ikke som lejer skal risikere at købe noget, man ikke kan få oplyst, hvad koster, hvilket sker, når betalingen for det samme arbejde afhænger af det efterfølgende økonomiske resultat. Hvis man er kommet i klemme i sådan et system, kan man kræve sin betaling nedsat til et rimeligt honorar for det faktisk udførte arbejde. I LLO er vi ikke bange for konkurrencen fra de internetbaserede rådgivningstjenester som Digura, Rent Hero og andre, men de skal overholde gældende lovgivning. Ellers kan lejeren både blive snydt af sin udlejer og bagefter af sin rådgiver. Du bør læse det der står med småt, herunder om de må prøve at lave et forlig med din udlejer – vel at mærke uden du bliver spurgt. Hvis du alligevel ikke vil føre sagen, kræver Digura, at du betaler 2.000 kr. De internetbaserede lejetjenester er ikke en forening af lejere for lejere, men private virksomheder, der har lejerne som kunder. Inden henvendelsen til Forbrugerombudsmanden har LLO kontaktet Forbrugerrådet Tænk, der er enige med LLO om, at honoraraftalerne er i strid med gældende ret.

 

 

Det siger reglerne

”Stk. 4. En rådgiver må ikke indgå en rådgivningsaftale, hvor prisen for rådgivningen udgør en andel af det udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagen.”

(Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning § 3, stk. 4)

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top