Skip to main content

Når lejere smides ud: Postnummeret har betydning

Udsættelser er hårde. Det påvirker både det fysiske og mentale helbred og udgør en væsentlig årsag til hjemløshed.

Social- og Boligstyrelsen i Danmark - har netop udarbejdet en kortlægning, der undersøger hvordan man kan hjælpe borgere i hjemløshed til en permanent bolig.

Data fra 2022 viser: Flest udsættelser i retskredsene Esbjerg og Nykøbing Falster.

Ifølge Domstolsstyrelsens data var der i 2022 flest effektive udsættelser pr. udlejningsbolig i Retten i Esbjerg og Retten i Nykøbing Falster.

Disse tal inkluderer ikke personer, der "flytter om natten" på grund af manglende evne til at betale huslejen.

Heller ikke personer, der fx flytter hjem til deres forældre, tælles med - selvom dette i virkeligheden kan betragtes som skjult hjemløshed.

Kun lejere, der ikke flytter frivilligt og hvor fogedretten er involveret, tælles med i disse tal

Der kan være hjælp til berørte lejere

Ifølge kortlægningen har kommunerne mulighed for at yde hjælp til at betale husleje i henhold til lov om aktiv socialpolitik, hvilket kan være afgørende for borgere truet af udsættelse.

1. januar 2013 blev der indført særlige regler om netop midlertidig huslejehjælp. Det er ikke et krav at man fx er på kontanthjælp. Også mennesker med lønindkomst, som oplever en økonomisk vanskelig situation, kan komme i betragtning.

Samtidig tilbyder mange boligorganisationer vejledning og afdragsordninger til lejere, der står over for udsættelse. I Lejernes Landsorganisation Danmark anerkender vi det store arbejde, som mange boligorganisationer har gjort for at hjælpe fx inflationsramte lejere.

Frister giver udfordringer

Fristerne kan dog give store praktiske problemer. Et betalingspåkrav skal betales senest 14 dage efter det er kommet frem til lejeren. Hvis kommunens sagsbehandlingstid er 4 uger, risikerer lejeren at blive sat ud.

Vejledningen til bestemmelsen kræver "en tilkendegivelse fra udlejer om, at lejemålet vil blive ophævet, hvis ikke restancen betales" før lejeren anses som udsætningstruet. Lejeren skal derfor have et påkrav først, og kan ikke hjælpes "i god tid".

Dette krav fremgår ikke af loven, og det kan overvejes om vejledningen bør tilpasses, da kommunens sagsbehandlingstider kan vanskeliggøre den nødvendige hjælp.

Kontakt Lejernes Landsorganisation Danmark for råd og vejledning, hvis du (eller nogen du kender) frygter at blive sat ud.

Det er grundlæggende positivt, at der er fokus på hjemløshedsproblemet, og der er meget god information i denne kortlægning. Tak for det.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top