Skip to main content

Når skadedyr invaderer hjemmet - hvad skal jeg gøre?

Det kan både være en forskrækkende og væmmelig oplevelse at opleve at have skadedyr i sit hjem, og det kan tage lang tid at komme af med dem. Vi har samlet nogle gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du oplever skadedyr i din lejebolig.

KONTAKT UDLEJER

Du bør altid kontakte udlejer, når du finder skadedyr i din bolig, så udlejer har en mulighed for at fjerne dem. Det skyldes, at fjernelse af skadedyr er en del af udlejers vedligeholdelsespligt. Hvis du ved, at du har skadedyr men ikke informerer udlejer, risikerer du at eventuelle skader bliver større og udlejer kan muligvis vælte dele af regningen for udbedring over på dig.

HVIS UDLEJER IKKE REAGERER

Det er i udlejers interesse at fjerne skadedyrene, da ejendommen ellers kan tage skade og dermed miste værdi. Hvis udlejer ikke rører på sig, selvom du har kontaktet ham, så kontakt LLO. I sundhedsfarlige tilfælde skal kommunen gribe ind.

ØKONOMI –HVEM SKAL BETALE?

Det er stort set altid udlejer (eller kommunen), der sørger for at fjerne skadedyrene, men i visse tilfælde kan udlejer sende regningen videre til lejeren. Dette gælder dog kun, hvis du har handlet uforsvarligt. Det er dog ikke uforsvarligt at tage på udlandsrejse etc., hvor man kan være kommet til at tage væggelus med hjem i kufferten.

KAN JEG OPHÆVE LEJEMÅLET?

Der skal meget til, førend det er muligt for lejer at hæve lejemålet. Dette gælder uanset at der ikke er tvivl om, at lejemålet rent faktisk er angrebet af skadedyr. Da det ofte ikke er udlejers forhold, der medfører angrebet, så skal udlejer (efter han blev gjort opmærksom på angrebet) have handlet på en måde, der er uforsvarlig. Spørg altid din lokale LLOafdeling til råds, inden du ophæver lejemålet.

HAR JEG KRAV PÅ GENHUSNING?

De fleste udbedringer er så kortvarige, at genhusning ikke kommer på tale. Du har som udgangspunkt ikke krav på en erstatningsbolig, men et forholdsmæssigt nedslag i lejen kan (i visse tilfælde) komme på tale for den periode, hvor lejemålet ikke er beboeligt. HVEM SKAL ERSTATTE SKADER PÅ INDBO? Du skal melde eventuelle skader på indbo til dit forsikringsselskab.

NÅR SKADEDYR INVADERER HJEMMET – HVAD SKAL JEG GØRE? 

Du skal melde eventuelle skader på indbo til dit forsikringsselskab.

 

VÆGGELUS

Smittefare: lav Udbedringsomkostninger: høj-moderat. Karakteristika: Lever hovedsageligt af blod fra sovende mennesker. Findes ofte i soveværelser. Kan give allergiske reaktioner. Forekomster skyldes: Kommer ofte med hjem i bagagen fra udlandsrejser og kan derefter sprede sig til omkringliggende boliger. Opdages ved: Små røde pletter på madrasser, møbler eller vægge. Røde, kløende bidemærker på kroppen. Udbedring: Professionel udbedring påkrævet. Kontakt udlejer.

SØLVFISK

Smittefare: lav Udbedringsomkostninger: lav-moderat. Karakteristika: Findes i mørke og fugtige miljøer. Kan forsage materiel skade (ofte papir, bøger etc.). Sølvfisk er ikke farlige for mennesker. Forekomster skyldes: Fugt og fugtskader (hvis de findes i større omfang) Opdages ved: Oftest på badeværelsesgulvet, når man ser dyret. Udbedring: Kontakt udlejer. Ofte kan en lavere luftfugtighed hjælpe. Husk at lufte ud.

ROTTER

Smittefare: høj Udbedringsomkostninger: høj. Karakteristika: Kan forårsage materielle skader og sprede smitte til mennesker med bakterier, vira og enkeltcellede organismer. Forekomster skyldes: Har altid boet tæt på mennesker, og det er vanskeligt at beskytte sig helt. Undlad at have mad og vand stående fremme. Opdages ved: Rotteafføring, potespor, gnavemærker, hvis man da ikke ser selve rotten. Udbedring: Kontakt kommunen. Kommunen sørger for udbedring, udgiften hertil er indeholdt i ejendomsskatten.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top