Skip to main content

Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”

Vigtig dom om gennemgribende moderniserede lejemål.

 

Boligreguleringsloven forbyder, at der ved lejeaftalens indgåelse aftales ”en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen.” (Boligreguleringslovens § 5, stk. 9).

En lejer betalte leje for et gennemgribende moderniseret lejemål (efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2), og hun konstaterede, at hendes leje var høj sammenlignet med andre lejemål i ejendommen, der ikke var gennemgribende moderniserede, men underlagt boligreguleringslovens almindelige regler (§ 5, stk. 1). Denne forskel i lejen mente hun udgjorde et mere byrdefuldt vilkår.

Dommen: to kategorier

Højesteret afsagde dom om spørgsmålet d. 4. december 2017 (sag 74/2017). Her kom Højesteret frem til, at der er to kategorier, når man skal vurdere om vilkåret er ”mere byrdefuldt”, nemlig hhv. de moderniserede og ikke-moderniserede lejemål i ejendommen. I den konkrete sag skulle man derfor vurdere, om der var mere byrdefulde vilkår sammenlignet med andre moderniserede lejemål. Højesteret fastslår altså, at en udlejer ikke lovligt kan opkræve forskellige lejer for ens gennemgribende moderniserede lejemål. Det kan få stor betydning fremover, da praksis lige nu er, at lejen genfastsættes højere hver gang en ny lejer flytter ind men uden at der nødvendigvis foretages forbedringsarbejder, da lejemålet allerede var gennemgribende moderniseret.

Vigtigt at lejerne taler sammen

Dommen betyder, at det er vigtigt, at lejerne i ejendommen taler sammen, så man kan se, om nogle lejere har værre vilkår end andre. Dette gælder særligt for lejere, som har ældre kontrakter, men bor i gennemgribende moderniserede lejemål. Hvis lejerne med ældre kontrakter betaler mindre end de nye naboer, bør man søge rådgivning hos Lejernes LO og om nødvendigt indbringe sag for huslejenævnet.

Det er naturligvis fuldt lovligt at sammenligne lejevilkår, og udlejer kan ikke sætte lejen op eller på anden måde straffe lejere, der sammenligner kontrakter. Der er derfor kun noget at vinde, når lejerne hjælper hinanden.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top