Skip to main content

Ny lejelov: 200 nye paragraf-numre

Boligministeriet ville først bruge professors vurdering, men fortrød senere og skrev 17 sider om, hvorfor man alligevel ikke ville.

 

Folketinget vedtog d. 1. marts 2022 forslaget til ny lejelov i form af en sammenskrivning af den hidtidige lejelov og boligreguleringsloven. Der er ikke med sammenskrivningen lagt op til ændringer til fordel for lejer eller udlejer. Det er derfor ikke meningen, at du som lejer kommer til at mærke noget til ændringerne. Under lovgivningsprocessen har LLO afgivet flere høringssvar, deltaget i en eksperthøring, haft utallige møder med politikere og haft foretræde for Folketingets boligudvalg.

Knaster – huslejen i mindre udlejningsejendomme

Der har under behandlingen været et par knaster, særligt spørgsmålet om, hvad der må tages i husleje for mindre ejendomme. Helt konkret om huslejen må sættes lige så højt som ved den nuværende boligreguleringslovs § 5, stk. 2.

LLO (og flere af Folketingets partier) har haft mange sværdslag med ministeriet om spørgsmålet.

Til LLO’s kongres i oktober 2021 udtalte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad: ”at det, som vi aftalte i forligskredsen var, at var der uenighed om virkningerne, ville vi sende det over til Hans Henrik Edlund (professor i lejeret, red.), og han vil lave en vurdering af det. Hans vurdering er, at det, der ligger nu, er korrekt (i overensstemmelse med lejeretten. Red.), og derfor er forligskredsen forpligtet på at følge den vurdering, han kom med”. (Vi Lejere nr. 4. 2021)

Ministeriet uenig med professoren

Efter ministerens udtalelse, kontaktede LLO professor Hans Henrik Edlund for at drøfte, om der rent faktisk var enighed med ministeriet om fortolkning. Her viste det sig, at professoren mente, at man gerne måtte kigge på sammenligningslejemål, hvor huslejen er fastsat efter høje husleje (BRL §5, stk.2 -hvis de i øvrigt har oplevet en omkostningsbestemt lejestigning), men at man kun må sammenligne med den del af huslejen, der er omkostningsbestemt og ikke den såkaldte ”mer-leje”. Denne juridiske teori er oprindeligt fremført af en anden professor, nemlig Jakob Juul-Sandberg i hans værk ”Det lejedes værdi” 4. udgave (2019). Når det nu er flere professorers vurdering, så ville det være oplagt, at ministeriet følger den, men sådan skulle det ikke gå. Ministeriet ville nemlig alligevel ikke acceptere professorens vurdering af spørgsmålet uden videre, og skrev et notat på 17 sider, hvorfor man alligevel ikke ville følge professorens vurdering.

Resultat: uafgjort

Udfaldet på spørgsmålet er blevet, at man i et ministersvar lader det være op til domstolene at afgøre spørgsmålet. Dette må ses som et ”uafgjort” resultat for lejersiden.

Vi ville selvfølgeligt helst have ”vundet” og dermed sikret lejerne imod store lejestigninger, men nu må kampen i stedet tages juridisk. Flere juridiske professorer støtter i forvejen LLO’s fortolkning af spørgsmålet, så vi føler, at vi står stærkt til denne kommende kamp.

Stort administrativt arbejde på vej

Den nye lejelov træder i kraft d. 1. juli 2022, og alle brugere af lejeloven vil nu skulle lære mere end 200 nye paragrafnumre at kende. LLO afholder flere kurser i den anledning for at klæde professionelle og frivillige på.

Læs LLO’s høringssvar og kursusplan på llo.dk

 

LLO Foretræde for Boligudvalget

LLO’s chefjurist, Anders Svendsen, havde 24. februar foretræde for boligudvalget på Christiansborg forud for lovens vedtagelse. I mødet deltog også juridisk chef i LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top