Skip to main content

Ny lejelov på vej

LLO stiller krav om, at boligreguleringsloven skal gælde i alle kommuner

Nu kommer omsider den sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som blev aftalt ved boligforliget fra 2014.

Regeringen sendte forslaget i høring i juni i år, og i LLO har vi afgivet høringssvar.

Én stor lov og en mindre

Regeringen foreslår, at der ikke længere findes to store boliglove, nemlig lejeloven og boligreguleringsloven, men at der i stedet laves én stor lejelov og en mindre lov, der kommer til at hedde lov om boligforhold.

Den nye, mindre lov om boligforhold skal rumme de regler, som ikke angår forholdet imellem lejer og udlejer direkte, fx reglerne om huslejenævn.

Hvad er nyt?

Der er ikke lagt op til, at der skal være store ændringer, som giver hverken lejer og eller udlejer flere rettigheder, end de havde før.

Regeringen beskriver de nuværende regler og praksis og forsøger at få dem til at passe ind i en ny lov. Enkelte steder er der foreslået ændringer. LLO har gennemgået det 900 sider lange høringsmateriale og givet en række kommentarer.

LLO’s krav

LLO kræver, at alle lejere i Danmark har den samme gode beskyttelse.

I praksis vil det sige, at de ca. 10% af lejerne, der i dag bor i kommuner, hvor boligreguleringslovens beskyttelse ikke gælder, bør omfattes af og dækkes af de mere lejervenlige regler. Dette vil gøre loven klarere, enklere og bedre.

Desuden har LLO har en række forskellige tekniske bemærkninger, hvor vi ikke har været enige i ministeriets fortolknings af gældende ret.

Hvad sker der nu?

LLO har haft en række møder med beslutningstagere om forslaget, og vi håber, at Folketingets partier kan se det fornuftige i, at lejerne skal have de samme gode rettigheder, uanset hvor i landet de bor.

Forslaget skal efter planen behandles i februar 2021.

Du kan læse LLO’s høringssvar på llo.dk

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top