Skip to main content

Ny lejelovgivning - stiger din husleje eller har du betalt for meget?

Folketinget har netop vedtaget ny lejelovgivning.

Den nye lovgivning betyder, at flere tusind lejere risikerer lejestigninger - og de risikerer at komme med få dages frist. Her er det, du skal vide.

Er du blandt de ramte?

Det er primært lejere med nyere lejekontrakter, som påvirkes af lovændringen.

Nærmere bestemt er det:

  1. Kontrakter indgået efter 1.7.2022,
  2. Huslejen er fastsat efter reglerne i lejelovens § 19 (typisk i ældre udlejningsboliger i ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder i regulerede kommuner) og
  3. Der er aftalt at huslejen reguleres med stigninger i nettoprisindekset.

LLO anslår, at der er ca. 10-15.000 kontrakter er i denne kategori.

Hvis du ikke er omfattet af denne kategori, er du ikke omfattet af reglerne.

 

Jeg er blandt de ramte - hvad så?

Hvis du fået en huslejestigning i din lejeperiode.

Hvis du er blandt de ramte, skal du undersøge om du har fået en huslejestigning på grund af stigningerne i nettoprisindekset. Disse sker ofte omkring årsskiftet.

Hvis du har betalt denne stigning, har du krav på at få beløbet tilbagebetalt.

Kontakt udlejer eller tag fat i LLO.

Nu stiger din leje, men hvad stiger den til?

Din leje kommer til at stige til det beløb, som det ville have været lovligt at opkræve dig, hvis Folketinget ikke havde lavet en fejl.

Hvornår kan udlejer kræve huslejestigningen?
Udlejer kan opkræve huslejen efter en periode fra d. 1. januar 2024, der svarer til lejers opsigelsesvarsel.

For de fleste lejemål, kan lejer opsige kontrakten med tre måneders varsel. Udlejer vil derfor kunne opkræve stigning tre måneder efter, nemlig d. 1. april.

For uopsigelige lejemål, fx i visse tidsbegrænsede lejeaftaler, vil lejen dog ikke kunne stige, da lejer ikke kan opsige.

Eksempel: Hvis huslejen startede som 10.000 kr. i et lejemål med alm. opsigelsesvarsel, men kunne være reguleret op til 10.450, hvis der ikke var lavet en fejl, så er huslejen 10.450 kr. pr. 1. april 2024.

Hvis huslejen startede som 10.000 kr. i et tidsbegrænset lejemål med en lejeperiode på to år, så bliver huslejen ved med at være 10.000 kr., også efter 1. april 2024.

Kommer der en efterregning?

Der kommer ikke en efterregning.

Opkrævningen sker for fremtiden, men på det niveau som udlejer ville kunne have krævet, hvis fejlen ikke var lavet.

Hvad med huslejeloftet?

Huslejeloftet påvirker stadigvæk stigningen. Når udlejer skal regne lejestigningen ud, skal hun stilles som om hun har respekteret huslejeloftet.

Eksempel: Uden huslejeloft var huslejen steget fra 10.000 kr. til 11.000 kr (i eksemplet). med huslejeloft er stigningen 10.450 kr. Det er stigning med huslejeloft, udlejer må tage. NB. Eksemplet er som illustration og ikke helt nøjagtigt.

Få LLO til at gennemgå din meddelelse om lejeforhøjelse, hvis du er i tvivl.

Skal jeg have en varsling?

Nej. Du skal ikke have en varsling med fx tre måneder fra udlejer.

Du skal i stedet have en meddelelse, som kan ske med kortere frist (men dog ikke med tilbagevirkende kraft).

Normalt skal huslejeforhøjelser varsles med tre måneders varsel, men der er dog undtagelser hertil.

En af undtagelserne er forhøjelser som blot skal "meddeles" og ikke "varsles".

Stigninger som skyldes udviklingen i nettoprisindekset (også kaldt NPI-reguleringer) sker som meddelelse - ikke varsling - og derfor med kortere frist.

Hvis udlejer meddeler stigningen sidst i marts med virkning d. 1. april, så kan udlejer lovligt sætte huslejen op.

Jeg har en ny lejekontrakt, men ikke et vilkår om nettoprisindeksering.

Hvis du har en ny lejekontrakt, men der ikke er lavet en aftale om nettoprisindeksering, så kan lejen ikke reguleres efter disse regler. Huslejen vil i stedet blive reguleret efter lejelovens almindelige regler.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top