Skip to main content

Nyt lovforslag kan medføre 60.000 færre lejeboliger

Regeringens borgerlige ideologi triumferer: Regeringen lægger op til at gå videre end sit eget ekspertudvalg.

 

Regeringen nedsatte i starten af 2016 et udvalg, som skulle modernisere ejerlejlighedsloven i anledningen af lovens 50 års jubilæum.

Udvalget skulle kigge på en modernisering af hele ejerlejlighedsloven, og særligt partiet Liberal Alliance ønskede en fjernelse af forbuddet imod, at andelsboliger kan blive til ejerboliger (1) (ca. 200.000 boliger er omfattet). Hertil kom spørgsmålet, hvorvidt forbuddene imod opdeling (udstykning (2)) af ældre udlejningsejendomme (opført før 1. juli 1966) skal blive ved med at gælde (ca. 320.000 boliger er omfattet). Regeringen ønskede også en gennemgang af de påregnelige økonomiske og sociale konsekvenser ved en ændring. Dertil ønskede man at lave en ny normalvedtægt for ejerne i ejerlejlighedsforeningen (3). Disse vedtægter skulle gælde, hvis ejerforeningen ikke har lavet sine egne vedtægter.

LLO: andelsboliger vil forsvinde

Udvalget har afholdt 18 møder og gennemgået tusindvis af sider materiale og udkast til rapporter.

Juridisk- og politisk konsulent Anders Svendsen og cheføkonom Jesper Larsen har deltaget i udvalget for LLO og Danmarks Lejerforeninger.

LLO’s holdning til forhandlingerne har været, at vi ikke ønskede omdannelse af flere udlejnings- og andelsboliger til ejerboliger, da vi mener, at dette medfører dårligere rettigheder til lejerne (eksempelvis i form af ringere opsigelsesbeskyttelse), og fordi man forventer, at andelsboligerne vil forsvinde som boligform.

Under udvalgets arbejde, har de økonomiske ekspertmedlemmer (Morten Skak og Christian Bjørnskov) og Ejendomsforeningen Danmark ønsket at afskaffe huslejereguleringen som et ”nødvendigt” led i en liberalisering af loven. Et synspunkt, der efter vores opfattelse var langt ude over den opgave, udvalget var blevet sat til at løse.

De, der havde et generelt ønske om at beholde den eksisterende lovgivning, var LLO, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), og Kommunernes Landsforening (KL).

Ikke voldsomme ændringer

Udvalgets analyser førte til, at udvalget ikke ønskede at gennemføre voldsomme ændringer af opdelingsforbuddet, dog således at et flertal anbefaler:

1. Ejendomme med 2 beboelsesenheder og mindst én erhvervsenhed må opdeles (svarende til ca. 6.300 boliger). Alle i udvalget stemte for dette inkl. LLO (4)

2. Andelsboliger i ejendomme, der er opført efter 1966, må opdeles. (svarende til ca. 13.000) boliger (LLO, ABF og KL imod). (De øvrige opdelingsforbud fastholdes). Der blev endvidere udfærdiget en ny normalvedtægt, som dog ikke har nævneværdig betydning for lejerne.

Rapporten medfører, at økonomerne får en række særstandpunkter indføjet om deres opfattelse af huslejereguleringens konsekvenser. LLO fik ligeledes en række af vores synspunkter indføjet i rapporten.

Rapportens senere liv: Højere husleje og færre andelsboliger

I LLO var vi tilfredse med resultatet, fordi der var meget på spil.

Regeringen ønsker dog efterfølgende at lade flere boliger omdanne til ejerboliger end det, der fremgår af lovforslaget, da regeringen også har medtaget ejendomme med 3-5 private udlejningsboliger, som skal kunne omdannes til ejerboliger (svarende til ca. 60.000 boliger).

Regeringen går dermed af ideologiske årsager længere end sit eget udvalgs lovforslag.

Bliver forslaget gennemført, påregnes det i rapporten (s. 193), at 29.000 boliger vil blive omdannet og i gennemsnit stige med 21.000 kr. i husleje om året. Dette betyder færre betalelige boliger, og lovforslaget øger dermed presset på den almene sektor, der i forvejen har store udfordringer, blandt andet som følge af regeringens parallelsamfundsplan.

Regeringen ønsker desuden at have drøftelser med Folketingets partier om, hvorvidt ikke alle andelsboliger alligevel skal kunne omdannes til ejerboliger.

Begge disse tiltag vil påvirke de store byer mest, da huslejen i de berørte ejendomme vil stige mest, og der i øvrigt er langt flest andelsboliger i de store byer.

LLO opfordrer til, at man ikke forringer lejernes vilkår for de 60.000 boliger, og vi vil arbejde for, at dette forslag ryger bort som led i de politiske drøftelser.

Læs hele rapporten på erhvervsministeriets hjemmeside: EM.dk

 

 

1 Beslutningsforslag B146 af 1. april 2016

2 Det kaldes teknisk set ikke ”udstykning”, men ”opdeling” i når man opdeler ejendomme i ejerlejligheder, men alle ved, hvad man taler om, hvis man bruger det udtryk.

3 (som gælder, hvis andet ikke er aftalt i ejendommen, -hvad dog stort set altid er tilfældet).

4 Danmarks Lejerforeninger er enige i hele rapporten undtagen dette. Der kan der forventes en smule kritik af LLO.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top