Skip to main content

Nyt lovforslag om rettelser i lejeloven

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget vedrører i høj grad det lejeretlige område.

Lejernes Landsorganisation Danmark har vi som høringsberettiget part naturligvis tænkt os at gennemgå forslaget nøje.

Lovforslaget vil:

1️⃣ Lave en række ændringer af lejeloven, herunder muliggørelse af nettoprisindeksering af omkostningsbestemt husleje for kontrakter indgået pr. 1. juli 2022 og senere. Med forslaget vil de (nuværende) ugyldige vilkår gælde og får fuld tilbagevirkende kraft.

2️⃣ Lave nye regler for tilbudspligt, som skal lukke den finte som blev godkendt af Højesteret i det såkaldte "six-pack"-salg.

3️⃣ Give mulighed for at opkræve yderligere udgifter over varmeregningen.

Med lovforslaget gribes der særligt under nr. 1 ind i eksisterende lejeaftaler.

Det bliver spændende at se om de samme aktører, som var imod huslejeloftet, nu vil fastholde deres modstand imod lovgivning med tilbagevirkende kraft, og sige at de ramte har krav på erstatning for ekspropriation.

Link til høringsportalen

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top