Skip to main content

Nyt om boligstøtte

I samme uge som vismændene foreslog en øget boligstøtteordning som alternativ til huslejeregulering, så har regeringen, SF, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om Nyt kontanthjælpssystem.

Aftalen indebærer blandt andet at man skal indføre et “boligstøtteloft”.

Loftet skal begrænse hvor meget borgere på kontanthjælp kan modtage i boligstøtte.

Hensigten er at der skal være “en tydelig økonomisk gevinst ved at arbejde”.

Aftalen omhandler alene boligstøtte for kontanthjælpsmodtagere, men det indikerer, at et bredt flertal i Folketinget nok ikke ønsker at øge boligstøtten.

Med andre ord så har Vismændenes forslag om boligstøtteordningen reelt ingen politisk gang på jord.

Det kan i øvrigt undre at Vismændene ikke undersøger den såkaldte “samspilsproblem” (altså at gevinster ved at arbejde risikerer at forsvinde i mindre udbetalt boligstøtte).

Uddrag af aftalen:

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top