Skip to main content

Parallel-samfundspakken ændres

Større indflydelse til kommunerne, der får vetoret. Mindre til lejerne, som blot skal høres.

 

Forligspartierne bag boligdelen af parallelsamfundspakken - den såkaldte “ghetto-plan” - har foreslået en ændring af lovpakken. Forslaget lægger op til, at kommunerne får mulighed for at spille en større rolle, når der skal lægges planer for at undgå parallelsamfund.

Lejerne skal blot høres

Boligorganisationerne (og dermed lejerne) får til gengæld mindre at sige.

Efter det oprindelige forslag skulle kommunen og boligorganisationen i fællesskab lave en ”udviklingsplan”, som ministeriet skulle godkende. De nye regler medfører, at kommunen nu gives vetoret, og at boligorganisationen alene bliver høringsberettiget, hvis de ikke er enige med kommunen.

Hvis kommunen gives værktøjer til afvikling af boligområder, bruger de formentligt disse værktøjer, fremfor at lade ministeren gøre det, da kommunen anser sig selv som bedst egnet til at lave en fornuftig boligpolitik for deres egne byer. Det er en skam, at man ikke mener, at lejerne skal have indflydelse på den boligpolitik, når det nu er deres hjem, det drejer sig om.

Når ministeriet skal påse udviklingsplanen, skal det alene påse, om det er realistisk, at den medfører, at antallet af almene familieboliger højst udgør 40%.

Høring men...

• Hvis kommunen foreslår, at et boligområde (med 100% almene familieboliger) sælger 60% af boligerne til private investorer, vil det formentligt blive godkendt.

• Hvis kommunerne foreslår, at man omdanner 60% til ungdomsboliger, vil det også blive godkendt.

• Hvis de foreslår nedrivning af 60% af boligerne, vil det også blive godkendt.

Naturligvis skal der ske partshøring af boligorganisationen, men ministeriets opgave er at vurdere, om man når måltallet. Ikke hvilken metode, der bruges til at opnå målet.

Angreb på beboerdemokratiet

Boligorganisationerne vil reelt blive sat under kommunal administration, hvis de ikke efterkommer en ministerielt godkendt plan. Dette fremgår af lovforslaget og bemærkningerne. Det er alle dele af organisationen, der kan sættes under administration, herunder både organisation- og afdelingsbestyrelserne.

Perioden er midlertidig, men med start fra boligorganisationen ikke efterkommer et påbud, og slutter ved gennemførelse af planen. Udviklingsplanerne skal dog senest realiseres inden 2030.

Det vil sige, at man kan risikere at have almene afdelinger uden afdelingsbestyrelser i 10-11 år.

Dette er et alvorligt angreb på de almene boliger og hele idéen om indflydelse på egne boligforhold. Disse ting er LLO lodret imod. Der er ikke meget beboerdemokrati tilbage, hvis lejerne på denne måde kan sættes udenfor indflydelse.

Læs LLO´s høringssvar

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top