Skip to main content

Politik: Ingen ved det...

Formanden for Folketingets Indenrigs- og boligudvalg Søren Egge Rasmussen (Ø) har i et spørgsmål til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) bedt om at få oplyst, hvor mange kommuner, der benytter anmeldelsesordningen for tomme boliger. Ordningen medfører, at kommunen skal godkende benyttelse af ældre boliger, der har stået tomme i mere end seks måneder.

Det er kommunerne selv, der vælger om ordningen skal gælde i kommunen.

Indenrigs- og boligministeriet svarer, at de ikke er ”i besiddelse af oplysninger om, hvor mange eller hvilke kommuner, som har valgt at benytte sig af anmeldelsesordningen.”

Dog tilføjer ministeren: ”Jeg vil dog senere på året gøre status på alle de tiltag, vi har gennemført for at komme de brodne kar til livs i udlejningsbranchen, både dem vi har gennemført ift. små udlejere, som anmeldelsesordningen særligt er rettet imod, og de tiltag, der retter sig mod de større udlejere”.

LLO har tidligere bifaldet ordningen men ment, at den skal være obligatorisk, og at kommunerne bør gives økonomiske midler til det ekstra arbejde, det måtte medføre at varetage ordningen.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top