Skip to main content

Politisk fejl: Glemte nettoprisindeksering i lejelovgivning

Ved indførelsen af den nye lejelov (gældende fra 1. juli 2022), så glemte det daværende indenrigs- og boligministerium ved en fejl at skrive muligheden for at regulere huslejen med nettoprisindekset for visse boliger.

Det drejer sig om private lejeboliger, der er gennemgribende moderniserede (også kaldet 5,2-moderniserde eller 19,2-moderniserede), hvor kontrakten er indgået d. 1. juli 2022 eller senere.

Der var i den tidligere regering lagt op til at rette fejlen, men udskrivningen af folketingsvalget i oktober 2022 gjorde, at lovforslaget aldrig nåede at blive gennemført. Forslaget er dog ikke blevet genfremsendt – og med regeringens nye lovprogram er det heller ikke planen at gennemføre en lovændring herom inden sommerferien.

Det oprindelige forslag til at udbedre fejlen var at gøre de ellers ulovlige vilkår i lejeaftalen lovlige igen med tilbagevirkende kraft, men dette blev droppet indtil videre.

Vi ved ikke, hvordan et nyt forslag vil se ud, men jo længere tid der går, jo mere indgribende vil et sådan forslag være. Lejers tilbagebetalingskrav bliver nemlig større jo længere tid, der går. Forslaget har også betydning for den fremtidige regulering af huslejen.

Hvis du har aftalt nettoprisindeksering i din kontrakt

Konsekvensen ved denne fejl er endnu ikke helt klar, og vi mangler praksis på området, men umiddelbart kan man ikke støtte ret på en lovregel, der ikke længere eksisterer - også selvom den blev skrevet ud ved en fejl.

Det er i erkendelse heraf, at regeringen har ønsket at lave loven om, da man opdagede fejlen.

Det bør derfor være muligt at få fjernet et nettoprisindekseringsvilkår fra sin lejekontrakt og dermed undgå at få sin husleje reguleret ved nettoprisindekset.

Det bør ligeledes være muligt at få tilbagebetalt den husleje, som man har betalt som følge af det ugyldige vilkår.

Hvis vilkåret bliver fjernet, vil man i stedet få reguleret sin husleje efter lejelovens almindelige regler.

Kontakt din lokale LLO-afdeling, hvis du vil høre, om du er omfattet af de nye regler. Du kan også læse mere på LLO.dk

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top