Skip to main content

Publikationer udgivet af LLO

Bliv klogere og spar penge.

 

Kender du til vores mange pjecer og indstik? De kan være mange penge værd at kende.

I LLO tilrettelægger og producerer vi - ud over vores medlemsblad Vi Lejere - en lang række publikationer. De rangerer fra pjecer om hvad du gør, når du flytter i din første lejebolig, til specifikke emner inden for lejeloven og en lang række nyheder, pressemeddelelser og høringssvar, sendt til Christiansborg som kommentarer til kommende lovændringer på det boligpolitiske område.

Det er alle materialer, som findes frit tilgængeligt på llo.dk, og en del som trykt materiale i din lokale LLO-afdeling.

Hjælp til selvhjælp

Under guides-og-temaer findes en lang række publikationer med et omfangsrigt indhold. Bl.a. om lejeloven og lejers rettigheder, som er relevant hvis man f.eks. skal ind- eller fraflytte, skal fremleje, er i tvivl om reglerne for vedligeholdelse eller vil orienteres om sine rettigheder i forbindelse med fugt og skimmelsvamp.

Desuden kan alle høringssvar og boligpolitiske beretninger tilgås på llo.dk samt en lang række dokumenter om f.eks. lejefastsættelsesregler, A9 lejeblanket og indflytningsmangelliste, der alle kan downloades eller printes efter behov.

At disse publikationer overhovedet eksisterer, skyldes bl.a. alle vores medlemmers kontingentbidrag, som er kilden til LLO’s fortsatte eksistens – tak for dette. Vi håber til gengæld, at vores rådgivning og mange publikationer kan give medlemmerne noget værdifuldt tilbage.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top