Skip to main content

Regeringen vil fastholde ændringerne i lejeloven

Der blev indført en ny lejelov i 2015. Loven indeholdt flere forbedringer for lejerne, men også et par forringelser. LLO har tidligere bragt et hæfte med en gennemgang af disse ændringer i Vi Lejere nr. 4 /2016, og dette hæfte kan fortsat hentes på vores hjemmeside llo.dk

For tidligt

Da loven blev vedtaget, var det en del af aftalen, at der skulle foretages en evaluering af lovændringerne to år efter, at loven var trådt i kraft. Det er trukket lidt ud, men nu er evalueringen her og resultatet er kort sagt, at der ikke lægges op til ændringer af loven.

Mange af lovændringerne kan ikke siges at være slået igennem endnu, og det er derfor simpelthen for tidligt at evaluere flere af ændringerne. Dette gælder f.eks. den forringelse, der medførte, at visse lejere nemmere vil kunne opsiges med ét års varsel, da den gennemsnitlige lejer bor længere end to år i sin bolig. LLO mener stadigvæk, at den del af loven er problematisk, og vi må regne med, at vi endnu ikke har set problemets egentlige og fulde omfang.

De nye fraflytningsregler en stor succes

Andre af lovændringerne har LLO derimod allerede set konsekvensen af, herunder de nye fraflytningsregler, som må siges at være en stor succes, der både gør processen ved fraflytningssynet mere rimelig og sparer lejeren for urimeligt høje fraflytningsregninger.

LLO håber derfor, at partierne vil holde fast i de lovændringer, som vi allerede nu kan se virker, og at den udvidede opsigelsesadgang for visse nye lejemål bortfalder og normaliseres ift. lejelovens almindelige regler.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top