Skip to main content

Regeringens lovkatalog offentliggjort

Regeringen fremlagde sin oversigt over planlagte lovændringer for folketingsåret 2018/2019.

Som ventet var regeringens såkaldte ”ghettoplan” på programmet allerede i oktober. Planen er beskrevet indgående i Vi Lejere nr. 3/2018, og vores høringssvar kan læses på llo.dk

Som noget overraskende blev regeringens ejerlejlighedsudvalg ikke til noget i denne folketingssamling, da der er manglende politisk vilje til at gennemføre udvalgets anbefalinger. LLO er ikke kede af, at forslaget er droppet indtil videre, da det ville have ført til huslejestigninger og færre betalelige boliger.

Hvorfor ikke alle?

Boligreguleringsloven og lejeloven bliver nok ikke skrevet sammen i denne omgang, og den er derfor ikke med i lovprogrammet. Der har længe - og under ønsket om en såkaldt regelforenkling - været tale om en teknisk sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

Udfordringen er, at man vil fastholde muligheden for at nogle kommuner skal være omfattet af boligreguleringslovens regler og at andre fortsat ikke skal være det.

I LLO har vi et endnu enklere forslag: hvorfor ikke give alle landets lejere den samme gode beskyttelse ved at lade boligreguleringsloven gælde for alle? Det giver ikke mening, at lejerne i Herning skal have ringere beskyttelse, end lejere skal have i Aarhus eller København.

Læs mere om forskellen på den ekstra lejebeskyttelse, der følger af boligreguleringsloven på llo.dk

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top