Skip to main content

Sådan får vi betalelige boliger

Lejeboligerne er for dyre, fordi ejendomme ibrugtaget efter 1991 er uregulerede, og huslejen kan fastsættes langt højere end i ældre lejemål. Der er ca. 120.000 af den slags private lejemål.

LLO’s hovedbestyrelse vedtog d. 3.-4.- september 2022 et boligpolitisk oplæg med fokus på betalelige boliger.

Udfordringen

Oplægget der nu er politik, starter med at understrege, at den nuværende situation er uholdbar: Der kommer flere og flere private udlejningsboliger, som er for dyre for lejere med almindelige indkomster. Hovedstaden er gået fra at være en by, hvor arbejderklassen udgjorde 56% af boerne i 1987 til 21% i 2019. I samme periode er overklassen og højere middelklasse gået fra 8% af beboerne til 39%. (kilde: Lars Olsen ”Rige børn leger bedst”, Gyldendal 2021, s. 82).

Lejeboligerne er for dyre, fordi ejendomme ibrugtaget efter 1991 er uregulerede, og huslejen kan fastsættes langt højere end i ældre lejemål. Der er ca. 120.000 af den slags private lejemål.

Desuden kan ældre, private udlejningsboliger, som tidligere var betalelige, blive omdannet til gennemgribende moderniserede lejemål, og dermed stige ca. 80% i leje. Ca. 60.000 boliger er omdannet på denne måde.

Rygtet er nået til New York

Imens forsvinder de nuværende betalelige boliger, fordi de enten gennemgår en gennemgribende modernisering, eller fordi de rives ned.

Huslejen er da også steget langt mere end den generelle prisudvikling i samfundet. Ifølge tal fra Boligstyrelsen er de normale prisstigninger i samfundet (i perioden 1991-2019) i gennemsnit steget 1,8% om året, mens huslejerne i den private sektor er steget 3,6% om året.

Stadig flere udenlandske investorer har fået øjnene op for, hvor mange penge der er at tjene på danske lejere. I 2021 er 54% af alle salg af boligudlejningsejendomme sket til udenlandske investorer. Som Lars Dohn, næstformand i LLO udtrykte det: ”Man tjener så mange penge på lejerne, at det er rygtedes i New York”.

Målet

Hovedbestyrelsen slår fast, at den private udlejningssektor skal bidrage til at:

• Give alle danskere mulighed for at bo i sunde boliger til en boligudgift, der svarer til maksimalt 30 % af deres disponible indkomst.

• Give beboerne forudsigelighed i deres boligforhold, især i forhold til lejens størrelse.

• Give alle borgere mulighed for at bo i det område, hvor de arbejder eller uddanner sig.

• Nedbringe CO2-udslippet til det niveau som Folketinget og EU har besluttet.

• Fremme demokrati og indflydelse på egen bolig og boligsituation.

Balancen forsvandt

LLOs hovedbestyrelse peger på flere løsninger for at komme de dyre lejeboliger til livs. Ca. 30 år efter indførelsen af ureguleret husleje må vi konstatere, at forhåbningen om, at en markedsbaseret løsning vil løse problemerne ikke har virket i virkeligheden.

Idéen om at gøre udlejers forhold så gode at udbuddet af boliger vil eksplodere, så det kan følge efterspørgslen på lejeboliger har ikke virket. I stedet er byerne blevet mere opdelte - stik imod skiftende regeringers ønske om balance imellem land og by.

I stedet for en markedsbaseret løsning peger hovedbestyrelsen på, at huslejen bliver nødt til at være reguleret, hvis målene skal nås:

 

 

LØSNING 1:

Krog i omkostningerne Løsningerne varierer alt efter hvilken ejendom, der er tale om, og om kontrakterne er nye eller gamle. Men som et gennemgående hovedprincip skal udlejers driftsomkostninger og huslejen igen til at stemme overens. Uden ”en krog” i udlejers omkostninger løber huslejen løbsk.

LØSNING 2:

Sammenlign med den almene sektor Der skal i højere grad sammenlignes med den almene sektor hvad angår husleje og lejevilkår. Vi ved, at man i den almene sektor sagtens kan drive ejendomme til en langt lavere husleje end den private sektor gør. Der er naturligvis forskel på reglerne for privat og alment byggeri, men alligevel bør huslejen i den private sektor maksimalt kun udgøre den almene husleje for en lignende ejendom, dog justeret for evt. offentlig støtte og med tilføjelse af et fast rimeligt tillæg til udlejer (fx på 3%).

LØSNING 3:

Styr på forbedringerne Lejerne bør desuden gives veto-ret ved individuelle forbedringer (fx nyt køkken og nyt bad), mens et flertal af lejerne kan godkende – eller afvise - forbedringer, som omfatter hele ejendommen. Forbedringer, der dokumenterbart nedsætter CO2-udslippet og som samtidig er dokumenterbart økonomisk rentable for lejerne, kan undtages.

LØSNING 4:

Byg mere alment Endeligt ønsker LLO, at der bygges flere almene boliger. Reelt er almene boliger den eneste mulighed, borgere med lave indkomster har for at bo i de større byer. Du kan læse hele notatet på llo.dk

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top