Skip to main content

Stadig høj inflation - hvad med huslejen?

Inflationen falder - men er stadigvæk langt fra tidligere niveau.

For april 2023 er stigningen 6,4% i forhold til april måned 2022. Det fremgår af Danmarks Statistik, der i dag kan offentliggøre at kerneinflationen er faldende. Det samme er det såkaldte nettoprisindeks.

Netop stigninger i nettoprisindekset har stor betydning for lejerne, da mange lejere har et vilkår i lejeaftalen der betyder, at lejen stiger i samme takt som nettoprisindekset.

I efteråret 2022 blev der på baggrund af de voldsomme stigninger indført et såkaldt huslejeloft, som skulle begrænse lejestigninger der oversteg 4%. Huslejeloftet gælder kun frem til årsskiftet 2023/2024, men det blev til gengæld aftalt, at der skulle nedsættes et udvalg som gjorde op med den nuværende ordning. Selv om det var hensigten, at udvalget skulle nedsættes og være klar med forslag til en ny ordning i 2023, har den nuværende regering tilsyneladende valgt helt at droppe denne plan med henvisning til, at der ikke længere er en aftale, da flertallet for denne er væk.

Det er derfor uvist, hvor lejerne står når det midlertidige huslejeloft ophører.

LLO opfordrer på den baggrund regeringen og Folketinget til at færdiggøre arbejdet så hurtigt som muligt, så lejerne kan sove roligt om natten og vi kan undgå at lande i den samme situation, som nødvendiggjorde huslejeloftet i 2022.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top