Skip to main content

Stadigvæk forskel på lejere

18 kommuner har fravalgt beskyttelsesregler til skade for lejerne.

Ca. 10 pct.af de private lejere i Danmark har væsentligt ringere rettigheder end lejere i resten af landet.

Dette skyldes ikke, at de fx. bor i en stor ejendom med en professionel udlejer. Det skyldes heller ikke, at de har boet i en bolig i kort eller lang tid. Det afgøres i stedet af deres postnummer.

I Danmark kan kommunalbestyrelsen nemlig beslutte, at en række beskyttelsesregler for lejerne ikke skal gælde i netop deres kommune. I daglig tale kalder man disse kommuner for ”uregulerede”, fordi de ikke var omfattet af den tidligere boligreguleringslovs regler.

Det drejer sig om følgende kommuner: Billund, Fredensborg, Greve, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Solrød, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland og Ærø.

Lejerne i de nævnte kommuner har svagere beskyttelse hvad angår huslejeniveau og beskyttelse imod pludselige huslejestigninger. Lejerne kan derudover fx. blive pålagt at have en langt større vedligeholdelsesforpligtelse og har ingen beskyttelse imod at blive renoveret ud af deres hjem (ved såkaldte ”renovictions”). Endelig så undgår udlejerne de energikrav, der blev indført ved det politiske Blackstone-indgreb i 2020, fordi næsten hele Blackstone- indgrebet kun beskytter lejerne i regulerede kommuner, og ikke lejerne i de uregulerede.

LLO mener, at opdelingen af et a- og b-hold for lejerbeskyttelse én gang for alle skal afskaffes. Af tekniske årsager forblev det muligt at lave denne forskelsbehandling, da politikerne skrev lejeloven og boligreguleringsloven sammen i 2022, men for fremtiden bør man efter LLO’s opfattelse sikre lejerne de samme gode rettigheder over hele landet - uanset postnummer.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top