Skip to main content

Store fraflytningskrav måske på vej tilbage

Kravene til istandsættelse ved fraflytning fortolkes vidt forskelligt i landets huslejenævn.

Folketinget vedtog i 2015 ny omfattende lovgivning, som skulle sikre lejerne imod store fraflytningsregninger efter korte lejeperioder. Før lovændringen kunne selv en kort lejeperiode på fx et år udløse fraflytningskrav på mere end 20.000 kr., fordi udlejer havde skrevet i kontrakten, at alt skulle være nymalet ved fraflytning. Et sådan vilkår kaldes også ”nyistandsættelse”.

Undgå spild af penge og ressourcer

For at undgå det ressourcespild denne ordning medførte, indførte man nye regler for kontrakter indgået efter d. 1. juli 2015.

Efter de nye regler kan udlejer kun kræve vedligeholdelse i det omfang, det er ”påkrævet” i forhold til lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, altså ”når det trænger”.

Under lovbehandlingen antog politikerne, at hvis man flyttede ind i et nymalet lejemål, vil der typisk gå 3-4 år, før udlejer kunne kræve maling. I vejledningen til loven skriver man 5 år. Dette ville dog bero på en konkret vurdering flade for flade.

Loven under pres

Denne regel er desværre blevet fortolket meget forskelligt i de mere end fem år, der er gået fra lovens indførelse. Det gælder både i landets huslejenævn og blandt de lejeretlige teoretikere. LLO’s bagland i Region Midt (Jylland) har for længst slået fast, at intentionerne med lovændringerne ”skrider”.

Omvendt har landsdommer Claus Rohde på det seneste skrevet en juridisk artikel i Festskrift for Dansk Selskab for Boligret (TBB.2021.645), hvor han argumenterer for, at udlejer altid kan kræve det lejede tilbage i samme stand som nymalet, hvis det er det, som er aftalt i kontrakten, og hvis lejeren har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Landsdommeren tilføjer, at kun hvis det lejede er i så god stand ved fraflytning, at en indflyttende lejer også vil acceptere at boligen er nymalet, så kan lejeren undgå at betale for istandsættelse ved fraflytning.

LLO’s holdning

LLO mener ikke, at dette synspunkt harmonerer med lovgivers forarbejder, men vi mangler at få sådanne sager prøvet i landsretterne eller - endnu bedre - i Højesteret.

Desuden vil det under alle omstændigheder være vigtigt at få gjort loven endnu klarere ved sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven, så der ikke bliver noget at tage fejl af.

Hvis du har fået en høj fraflytningsregning efter en kort lejeperiode, så kontakt LLO, Vi kan måske få den sat ned eller helt afvist.

 

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top