Skip to main content

Tema: Husleje-spekulation. De riges by - har du råd til at bo i byen?

LLO har længe påpeget, at 5,2 betyder, at folk med almindelige indkomster ikke har råd til at bo i de store byer. Ekspertudvalget har undersøgt spørgsmålet og sammenlignet indkomster og husleje. Resultaterne viser, at vi har ret, hvis man bruger almindelige standarder for betalelige boliger.

Gennemsnitsindkomsten (4 for en lejer i privat udlejning er 198.000 kr. om året. Dette er 16.000 kr. mindre end gennemsnitsindkomsten for almene lejere.

Ekspertgruppen nævner, at OECD anbefaler, at folk med almindelige indkomster, maksimalt bruger 30% af deres indkomst på husleje, men tager i øvrigt ikke stilling til, hvordan man definerer ”en betalelig bolig”, eller hvordan man sikrer, at der er nok af dem, men henviser denne vurdering og definition til den kommende politiske drøftelse.

(4 I betydningen ”den disponible gennemsnitsindkomst pr. husstandsmedlem”. Dette er opgjort som såkaldte ”modificerede OECD-skala”, der tillægger den første voksne i familien vægten 1. Øvrige voksne tillægges vægten 0,5, mens hvert barn (under 15 år) tildeles vægten 0,3.

Singler rammes hårdest af 5,2

Ekspertgruppen påviser, at kun singler med en lang videregående uddannelse tjener nok til kun at bruge mindre end 30% af deres indkomst på en 5,2-husleje i København. Dette gælder både singler med og uden børn. Singler med mellemlange videregående uddannelser og kortere uddannelser tjener derimod ikke nok til at holde sig under 30% grænsen.

Heller ikke ufaglærte par har råd til at bo i privatudlejning i København, hvis de skal betale 5,2-leje, da også de vil skulle bruge mere end 30% af deres indkomst på huslejen.

De persongrupper, der ikke har råd til at betale 5,2-lejen, har dermed reelt tre valgmuligheder:

At skulle bruge en uforholdsmæssig og usund stor del af deres indtægt på husleje.

• Dette er naturligivs uholdbart for lejernes økonomi i længden og i strid med OECD’s anbefalinger.

At forsøge at skaffe sig en almen bolig i stedet

• Der er i forvejen stort pres og betydelige ventelister på betalelige almene boliger, og hvis flere skives op på venteliste vil det vil medføre yderligere pres på den almene sektor.

At flytte væk og ud af byerne.

• Hvis kun folk med høje indkomster kan bo i landets store byer, tvinges en stadig større andel af befolkningen til at pendle over store afstande og medfører en yderligere uhensigtsmæssig opdeling af land og by.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top