Skip to main content

Tema: Husleje-spekulation. Energibesparelser lider under 5,2

5,2 og klima

Der er et kæmpe potentiale for energibesparelser i vores bygninger. De potentielle forbedringer, bliver dog ikke lavet. Når nu udlejer bruger så mange penge på at lave 5,2-moderniseringer, hvorfor bruger han så ikke pengene på at opnå energibesparelser? Få svaret her.

Rapporten viser, at langt de fleste store udlejningsejendomme har energimærke D eller ringere. Rapporten viser også, at det i gennemsnit kun vil koste 59.000 kr. pr. bolig at komme op på energimærke C.

Man kan spørge sig selv, hvorfor udlejer ikke har gjort dette allerede, når det er oplyst, at udlejer i gennemsnit bruger mere end 350.000 kr. pr. bolig ved en 5,2 forbedring.

Køkken: 14 pct. Energi: 2,8 pct.

I LLO mener vi ikke, det er fornuftigt at have et system, der giver udlejer en langt højere fortjeneste på nye køkkener end på f.eks. facadeisolering:

• Hvis udlejer laver nyt køkken og bad, får han et

afkast på 14%.

• Hvis han laver energirenoveringer, får han et

afkast på 2,8%

Den høje fortjeneste bliver simpelthen en hindring for at lave energiforbedringer.

I LLO mener vi, at vi i højere grad bør belønne de tiltag, der f.eks. sparer på energien.

Ekspertgruppen kigger ikke specifikt på klimaet som parameter men foreslår flere modeller, der har fokus på at spare mere på energien.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top