Skip to main content

Tema: Huslejespekulation. De private huslejer er stukket af

I starten af halvfemserne blev der lavet store ændringer i boligpolitikken. I 1992 blev den såkaldte ”fri huslejefastsættelse” indført for bl.a. nybyggeri. Siden 1992 har alle nye ejendomme ikke været underlagt de samme regler som resten af landets boliger.

I 1996 blev den såkaldte 5,2-regel indført i boligreguleringsloven, og siden midt halvfemserne er ejendomspriserne mere end tredoblet, når man vel og mærket korrigerer for inflation.

Vi kan se resultatet i dag: Huslejerne i den private sektor stiger mere end priserne og lønnen og har gjort det i 29 år:

Selvom du får mere og mere i lønningsposen,
har du i gennemsnit råd til mindre og mindre lejeboliger.

Det forholder sig modsat i den almene sektor: Her får du råd til større lejeboliger, når din løn stiger.

Udviklingen går derfor den forkerte vej: i stedet for bedre og større boliger, så har vi råd til dårligere og mindre boliger.

 

Beregn selv din ekstra husleje

Ekspertudvalgets rapport har givet os ny viden i form af dokumentation, tal og statistikker, vi hidtil ikke har kendt til. Vi kan nu regne ud præcis hvor meget mere udlejer tjener på dig, når der udlejes efter § 5, stk.2.

Du kan selv lave beregningen og dermed selv se, hvor meget ekstra husleje du skal betale til udlejer pga. 5,2 på LLO’s nye online-beregner på internettet.

Beregneren findes på www. ekstrahusleje.dk

Du bruger beregneren ved at indtaste din nuværende husleje og kvadratmeter, så får du svaret med det samme.

Resultatet i beregneren er baseret på gennemsnitsdata fra ekspertudvalgets rapport.

Vi ved, hvad den gennemsnitlige almindelige husleje er, når der er afholdt den samme forbedringsudgift, men huslejeforhøjelsen er beregnet efter lejelovens bestemmelser og boligreguleringsloens bestemmelser om 5.2. Dette kan vi sammenligne med den 5,2-leje du betaler i dag.

Beregneren giver dig dermed et overblik over, hvor meget du betaler ekstra husleje til din udlejer.

Husk at der er loft over huslejen for 5,2 og at det kan det være, at du kan få sat din husleje ned. Den gennemsnitlige 5,2-husleje er 1.407 kr. pr. kvadratmeter Kontakt LLO, hvis du er i tvivl, om du betaler for meget. Klik ind på www.ekstrahusleje.dk.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top