Skip to main content

Tilbudspligten udhules - ny model måske på vej

LLO er med i udvalg om lejelovens tilbudspligt. Ministeriet har nedsat et udvalg, som skal kigge på nye modeller for tilbudspligt. Tilbudspligt betyder, at lejerne i en privat udlejningsejendom af en vis størrelse ved salg skal tilbydes at overtage ejendommen som andelshavere.

I dag stiftes der meget få foreninger i traditionelle udlejningsejendomme (i årene 2018-2022 var der ifølge boligministeriet alene tale om imellem 22 og 195 boliger om året). Dertil kommer, at flere andelsboligforeninger lige modsat sælger til private udlejere. Samlet set forsvinder der derfor andelsboliger i disse år.

LLO vil forsøge at stille skarpt på, hvordan visse udlejere forsøger helt at undgå tilbudspligten, og hvordan stigende huslejepriser gør ejendommene for dyre for lejerne at overtage på andelsbasis. LLO er repræsenteret ved chefjurist Anders Svendsen. Rapporten forventes færdig i slutningen af 2024.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top