Skip to main content

Udlejer bruger samme gamle trick

Da Folketinget indførte den såkaldte Blackstone-pakke, ændrede man reglerne for, hvordan domstolene skulle bedømme sager, hvor huslejen beror på et skøn.

Udfordringen var, at udlejernes advokater i boligretten ofte fremlagde 20-30 lejemål for retten og derefter tog retten med på besigtigelse, hvor de fremviste de dyreste lejemål, de kunne finde. I disse lejemål vidste lejeren måske ikke, at hun betalte for meget, og at huslejen måske slet ikke var fastsat til et lovligt niveau.

Som før...

Derfor lavede man loven om med den såkaldte Blackstone-pakke i juli 2020: For fremtiden skal der lægges vægt på de sammenligningslejemål, hvor lejen er prøvet af et huslejenævn eller ved en domstol.

I forarbejdet til Blackstone-loven formuleres det således:

”Er der fremlagt et passende antal prøvede sammenligningslejemål, vil der skulle ses bort fra de af sammenligningslejemålene, hvor huslejen ikke er prøvet.”

Desværre bliver en række udlejeradvokater ved med at bruge samme fremgangsmåde som før, og nogle boligdommere dømmer stadigvæk som før.

8 lejemål på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg afsagde fx d. 26. august 2021 dom i en sag, hvor lejer havde fremlagt ikke mindre end 8 prøvede sammenligningslejemål, men alligevel støttede rettens flertal sig op af en række uprøvede lejemål, som udlejer havde fremlagt. Sagen er dog efterfølgende anket til landsretten.

Vi følger udviklingen og håber på, at højere retsinstanser tydeliggør retstilstanden.

 

TIP: Hvis din udlejer vil vise din bolig frem for boligretten, så betaler du nok en høj husleje. Kontakt LLO og hør, om du betaler for meget.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top