Skip to main content

Udlejere støtter LLO’s synspunkt

LLO har kæmpet for at småsagsgrænsen (grænsen for hvornår man skal have en advokat med i retten) skal fastholdes på 50.000 kr. I sidste uge stod det klart at Folketingets partier støttede dette synspunkt.

Nu kommer der også officiel støtte fra udlejersiden. DI Ejendom har nemlig skrevet til Folketingets retsudvalg for at støtte op.

Branchechef Helle Juhler-Verdoner anfører om lovforslaget (inden ændringsforslaget) at der er et:”principielt spørgsmål om retssikkerhed for den enkelte lejere, og at tvisten angår noget så væsentligt som pågældende lejers bolig (det kan være sager om udsættelser, ophævelse og lignende, hvor resultatet er meget indgribende for den, der mister sit hjem), så er forventningen også, at vore medlemmer som professionelle udlejere såvel som boligretterne i højere grad vil se ind i en mere tidskrævende proces, hvis lejer er selvmøder, og retten skal forsøge at vejlede lejer. Det vil afstedkomme mere arbejde for boligretterne, og i praksis ikke spare domstolene penge, snarere tværtimod. Vi anbefaler derfor, at Retsudvalget følger LLOs anbefaling og fastholder småsags-beløbsgrænsen på kr. 50.000.”

I LLO er vi glade for at både lejere og udlejere er enige om dette spørgsmål, og vi skal kvittere for den ordentlighed som DI Ejendom udviser ved sin støtte til LLO’s anbefaling.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top