Skip to main content

Vigtig information til lejere om ugyldige lejevilkår i private lejekontrakter indgået d. 1. Juli 2022 eller senere

Vidste du, at der kan være et ulovligt vilkår i din lejekontrakt, som i gennemsnit kan koste dig 4.200 kroner om året? LLO vurderer, at cirka 10.000 husstande er berørt af dette.

Vilkåret handler om, at huslejen i mange private lejeboliger reguleres årligt med nettoprisindekset. Men hvis du bor i en ældre udlejningsejendom (som blev opført før 1992), har Folketinget faktisk ved en fejl fjernet denne mulighed i lejeloven.

Som lejer har du ret til at kræve, at vilkåret slettes fra din kontrakt, og at eventuelle betalinger forbundet med vilkåret tilbagebetales.

Sådan ved du om du har et ugyldigt vilkår:

1️⃣ Kig i din lejekontrakts § 11. Er der lavet et vilkår om at din husleje stiger med nettoprisindekset? (Se eksempel), men det kan også se anderledes ud.

2️⃣ Vær sikker på at du bor i et af de omfattede lejemål, nemlig de omkostningsbestemte lejemål. Kig især efter henvisninger til lejelovens § 19, stk. 1 eller 2. Der er undtagelser til denne regel så kontakt Lejernes Landsorganisation Danmark eller anden rådgiver for at være sikker.

3️⃣ Hvis du har et ugyldigt vilkår kan du indbringe sag for huslejenævnet i din kommune. Det koster et gebyr på 345 kr. Du kan enten få din lokale lejerforening til at gøre det eller indbringe selv.

4️⃣ Vær opmærksom på at der er politisk pres for at ændre disse regler med tilbagevirkende kraft. Tiden kan derfor arbejde imod dig, hvis du venter.

LLO kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder som lejer og guide dig gennem eventuelle juridiske processer.

Vi kæmper for at beskytte dine interesser og sikre, at du ikke bliver pålagt ulovlige vilkår eller overbetalinger.

Du kan melde dig ind på LLO.dk

Du kan desuden læse mere om de ugyldige vilkår i et debatindlæg af chefjurist i LLO, Anders Svendsen, i Altinget.dk

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top