Skip to main content

Vismandsrapport #3

Vismændene beregner en lavere "gevinst" for lejerne end fx DREAM, Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling.

Den netop udgivne vismandsrapport om huslejeregulering beregner den fordel som lejerne har ved en reguleret husleje (en såkaldt "reguleringsgevinst") anderledes end andre studier.

Konkret påviste et dansk studie udført af Dream-gruppen fra 2012, at lejernes reguleringsgevinst var 60%.

Vismændene kom frem til 30%.

Det fremgår ikke af rapporten hvilke huslejer, man lægger til grund for vurderingen, men hvis man regner lidt baglæns og antager at den almindelige ældre udlejningsbolig er på 77 kvm. Så er den årlige kvadratmeterleje (for lejemål med fri leje) ca. 950-1.000 kr.

Dette er væsentligt lavere end de niveauer der er lagt til grund i fx ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2., hvor jeg selv var med.

Der er derfor en risiko for, at Vismændene underdriver reguleringsgevinsten.

Ikke desto mindre vil det være godt for vurderingen af rapporten at få tydeliggjort forudsætningerne. Jeg har derfor skrevet til Det Økonomiske Råd for at få oplysningen.

Links til de relevante rapporter:

DREAM: Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked
- En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000’erne af @Joachim Borg Kristensen (s. 40).

DØRS: Dansk Økonomi 2023 efterår s. 214.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top