Skip to main content

Vismandsrapport #5 Svar fra vismændene

Jeg har tidligere skrevet og spurgt om hvilke lejeniveauer, der er lagt til grund i vismændenes seneste rapport.

Nu har jeg fået svar fra sekretariatet:

Den årlige leje for ejendomme opført 1991 eller før (både omkostningsbestemt leje og det lejedes værdi): 875 kr. pr. kvm.

Den årlige leje for ejendomme opført efter 1991: 1.320 kr. pr. kvm.

Disse oplysninger kan desuden findes i rapporten, hvor huslejen er opgjort på månedsbasis. (s. 188).

De påpegede, at man ikke kan sammenligne de to tal og udregne stigningen på den baggrund, da markedslejen varierer geografisk og da nogle områder i Danmark har væsentligt mere nybyggeri end andre.

Lejernes Landsorganisation Danmark, De Økonomiske Råds Sekretariat

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top