Skip to main content

Vismandsrapporten #2 De store gevinster

Mange forskellige nyheder kan måske give det indtryk at huslejereguleringen i højest grad kommer de højeste indkomster til gode.

Det er kun en kvart sandhed.

Danskerne med de højeste indkomster bor typisk ikke i lejebolig. De bor i ejerbolig i stedet (hvor der i øvrigt er endnu større skattesubsidier).

Ifølge vismandsrapporten i 2001, boede ca. 12% af den øverste indkomstdecil i lejebolig, 88% boede i ejerbolig.

Det fremgår ikke direkte af den nyeste rapport, hvor mange af de 10% rigeste danskere, der bor til leje. Regner man baglæns ift. oplysningerne i rapporten så er det nok maksimalt 10.000 husstande. Det drejer sig om. Der er ud af mere end 600.000 private lejeboliger i Danmark - svarende til 1,67%.

De får så i gennemsnit en reguleringsgevinst på 25.000 kr. ifølge vismændene. Altså ca. 8.000 kr. mere end den gennemsnitlige lejer.

Dette kan der være flere årsager til fx:
1) Større boliger
2) Bedre beliggenhed
3) Evt. "gode kontakter"/vennetjenester.

Sætter man det lidt i kontekst, så er det altså 1,67% af lejerne som løber med overskrifterne.

Det er dog samlet set de laveste indkomster, som bor til leje og dermed får subsidierne. Det påpeger Vismændene også.

 

For de laveste indkomster svarer "gevinsten" ved huslejeregulering til 12% af den disponible indkomst. For de højeste er det 4%.

Endeligt så husk, at Vismændene i forvejen mener, at ejerboligejere beskattes for lavt. Her er det også de øverste indkomster - med de dyreste boliger - der får den største gevinst.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top