Skip to main content

Ny pjece om råderetten

BL - Danmarks Almene Boliger har udgivet en ny pjece om råderetten, der gennemgår hvad og hvor meget beboerne selv må udføre af arbejde i deres bolig. 

Pjecen gennemgår de forskellige typer af råderet og reglerne for disse, hvilke arbejder man som lejer må udføre, hvordan man søger om godkendelse, om retten til godtgørelse mv.

Om råderetten står der bl.a. i pjecen:

... "Råderetten giver lejere, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det. Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte."

I LLO´s medlemsblad Vi Lejere har vi tidligere beskæftiget os med råderetten, hvor vi også kom med et eksempel på en beboers udnyttelse af den individuelle råderet. Det er nemlig muligt både at skabe små og store forandringer eller forbedringer i den almene lejebolig, men reglerne skal overholdes, hvilket pjecen er med til at sikre, at man gør.

Læs også hvordan du som almen beboer har mulighed for at benytte dig af den kollektive råderet og kollektive forbedringer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top